Header

Woonwensen

Woonwensfabriek ontwerpt vraaggericht op basis van de woonwens van jou als consument. Met jouw woonwensen kunnen wij daarnaast ook gemeenten en ontwikkelaars adviseren om zo vraaggestuurd als mogelijk bestemmingplan te schrijven voor nieuwe kaveluitgiften of nieuwbouwprojecten. Samen met jou werken wij op deze wijze aan meer en beter passende woonproducten! Uiteraard gaat de Woonwensfabriek veilig en vertrouwd om met jouw gegevens en worden alleen de geanonimiseerde woonprofielen hiervoor ingezet.