VvE's en particulieren met een nieuwbouwwoning kunnen energiebespaarlening aanvragen

27 januari 2019

Het Nationaal Energiebespaarfonds (NEF) groeit naar 600 miljoen euro en ontwikkelt nieuwe financieringsproducten, dat meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het is nu voor VvE’s mogelijk om een lening met een langere looptijd af te sluiten. Daarnaast kunnen particulieren vanaf nu ook een Energiebespaarlening aanvragen voor het alsnog aardgasvrij maken van een nieuwbouwwoning.

Per 21 januari van dit jaar kunnen VvE’s die vergaande verduurzamingsmaatregelen nemen een lening met een looptijd van 30 jaar afsluiten. Dit is een aanvulling op de huidige lening met een looptijd van 10 en 15 jaar. De aflossing wordt gespreid over een langere periode, waardoor de maandlasten dalen. Dat maakt grotere investeringen voor VvE’s aantrekkelijker.

De Energiebespaarlening komt ook beschikbaar voor het aardgasvrij maken van nog niet opgeleverde woningen. Het gaat om nieuwbouwwoningen die met een gasaansluiting waren ontworpen en gekocht, maar die de koper alsnog aardgasvrij wil laten opleveren. Particulieren die voor 1 september 2018 een nog te bouwen nieuwbouwwoning hebben gekocht, kunnen de kosten van de maatregelen financieren met een Energiebespaarlening.

Het persbericht van het ministerie van BZK vindt u hier.