Vrijstaande woningen op ruime kavels in Havezate Es

16 maart 2021

De wijk Marslanden in Hardenberg wordt verder uitgebreid met woongebied Havezate Es. In dit woongebied ter hoogte van het buurtschap Collendoorn is plek voor ongeveer 90 vrijstaande woningen. De kavels zijn zeer ruim en liggen in een landelijke omgeving.

Met het ontwikkelen van Havezate Es komt de gemeente tegemoet aan de vraag naar woningen in het duurdere segment. Het bestemmingsplan voor Havezate Es is klaar. Het college van B&W vraagt de gemeenteraad het bestemmingsplan vast te stellen. Als alles volgens planning verloopt kan de bouw van woningen in Havezate Es rond de jaarwisseling starten.

In de woonwijk Marslanden is de afgelopen jaren veel gebouwd. Vooral in woongebied De Cirkel. Ook de komende jaren komen er nieuwe woningen bij. Onlangs nog gaf de gemeente kavels uit in woongebied Marshoogte. Marslanden wordt ter hoogte van buurtschap Collendoorn verder uitgebreid met het woongebied Havezate Es.

"Op een ruime kavel een riant droomhuis bouwen"

Wethouder Martijn Breukelman: "Wonen in de gemeente Hardenberg is populairder dan ooit. Dat laten de cijfers zien. Ook de kavels in Marslanden vliegen als warme broodjes over de toonbank. Daarom blijven we volop inzetten op het bouwen van nieuwe woningen. Tot nu toe gaven we in Marslanden kavels uit voor woningen in het reguliere segment. Maar er is ook veel vraag naar luxere woningen in het duurdere segment. Speciaal daarvoor hebben we het plan voor Havezate Es gemaakt. Hier bieden we de mogelijkheid om op een ruime kavel een riant droomhuis te bouwen. Het is een uniek woongebied: je woont er straks aan de rand van de stad met alle voorzieningen op slechts 10 minuten fietsafstand, maar wel in een landelijke omgeving".

90 vrijstaande woningen op zeer ruime kavels

In Havezate Es is plek voor ongeveer 90 vrijstaande woningen op zeer ruime kavels. De grootte van de kavels ligt tussen de 600 en 2.200 vierkante meter. De woningen worden rond de es gebouwd in meerdere buurtjes. Havezate Es ligt in een aantrekkelijk gebied met in de omgeving akkers, houtwallen en boomgroepen. De toekomstige bewoners hebben veel zicht op de landelijke omgeving. Martijn Breukelman: "Het is de bedoeling dat de nieuwe woningen goed passen in de landelijke omgeving. Dat kan door ze bijvoorbeeld het karakter van een boerderij of landhuis te geven. Verder houden we bij de inrichting rekening met de bomen die er staan. En we planten hagen en struiken die goed passen bij het landschappelijke karakter."

De geschiedenis zichtbaar maken

Havezate Es heeft een rijke geschiedenis. Vroeger stond er de havezate Huis Collendoorn. Bij het maken van het bestemmingsplan is archeologisch onderzoek gedaan in het gebied. Hieruit blijkt dat het gebied al duizenden jaren geleden bewerkt en bewoond werd. Er zijn zelfs sporen van nederzettingen uit de prehistorie gevonden. Ook zijn kleine stukjes aardewerk uit de Bronstijd of Trechterbekercultuur gevonden. De archeologische vondsten zijn zo bijzonder dat ze behouden moeten worden. Daarom worden ze onder archeologisch toezicht opgegraven. Het is de bedoeling deze geschiedenis zichtbaar te maken in het gebied.

Bestemmingsplan voor vaststelling naar de gemeenteraad

Om de bouw van de woningen mogelijk te maken is een nieuw bestemmingsplan gemaakt. Dit plan heeft al als ontwerp ter inzage gelegen. De reacties op het plan zijn verwerkt. Het bestemmingsplan is nu klaar. Daarom biedt het college van B&W het bestemmingsplan voor vaststelling aan de gemeenteraad aan.

De gemeenteraad bespreekt het plan op 30 maart in de oriënterende ronde en neemt op 13 april een besluit. Als het bestemmingsplan onherroepelijk is, wordt het gebied bouwrijp gemaakt en start de verkoop van kavels. Dit is op z'n vroegst in de zomer. De eerste kavels kunnen dan rond de jaarwisseling bouwrijp zijn.

Bron: Weekblad De Toren, 14 maart 2021

Wil je op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen rondom Havezate Es?

Bekijk ook het project Havezate Es

In verkoop
custom media
Meer informatie

Havezate Es

Collendoorn

600m - 2200m kaveloppervlak
Prijs nog niet bekend