Startsein bouwrijp maken van fase 2 villawijk Eeserwold

09 april 2021

Donderdag is officieel begonnen met het bouwrijp maken van fase 2 door Roelofs Groep uit Steenwijk. Wethouder Marcel Scheringa zette om 10.30 uur de schep in de grond en gaf daarmee het startsein voor het bouwrijp maken voor 25 vrije bouwkavels.

Voor 1 juli 2021 zullen de kavels bouwrijp gemaakt zijn. Hieronder valt onder andere de aanleg van de wegen en de aanleg van de nutsvoorzieningen, zoals water, riolering en elektriciteit. De kavels zijn dan geschikt gemaakt om met de bouwwerkzaamheden te starten. De koper van een kavel is vrij in de keuze van de aannemer voor de bouw van hun woning. De woning moet wel voldoen aan de eisen die in het beeldkwaliteitsplan staan.

Bouwrijp maken volgende fase
In juni 2019 heeft Landgoed de Woldberg de overeenkomst met de gemeente Steenwijkerland getekend met betrekking tot de overname van de grond en nam daarmee het stokje over van ontwikkelaar Esborg. De 75 vrije kavels in de eerste fase zijn nu allemaal zo goed als verkocht. Voor de laatste 5 kavels in deze fase waren maar liefst meer dan 100 belangstellenden. Om iedereen een gelijke kans te geven, werden deze kavels verloot.

Bron: steenwijkercourant.nl
originele artikel

Foto: Martijn Bijzitter